Urządzenia, narzędzia i materiały do konserwacji i restauracji dzieł sztuki

1. Stoły zimne i grzane do dublażu, stoły podświetlane.
2. Urządzenia do uzupełniania masą papierniczą.
3. Grzane szpachle, tygle.
4. Źródła  światła do pracowni konserwatorskich i plastycznych.
5. Inne narzędzia i urządzenia konserwatorskie i materiały konserwatorskie.
Więcej...